Variación na % de persoas de 5+ anos que usan o galego 'sempre'

-38.14 to -30
-30 to -20
-20 to -10
-10 to 0
0 to 6.63
Fonte: IGE. Datos dispoñibles nas Táboas Dinámicas de Google