Loading

Prensa e mencións

Revista de prensa

Carlos Punzón faise eco en La Voz de Galicia do meu mapa de lugares deshabitados de Galicia (10/2/2014)

Entrevista para a revista Nationalia do CIEMEN (10/6/2013)

A revista científica EsMateria fai un recoñcemento do modelo de estimación electoral que fixemos entre Gonzalo Rivero e eu (12/12/2012)

Artigo en El País sobre a enquisa de actitudes lingüísticas do Consello da Cultura Galega (24/9/2010)

Anxo Lugilde cita o meu traballo de analista electoral en La Vanguardia (21/2/2010)

Xosé Manuel Pereiro tivo a ben incluirme entre os pensadores sobre a crise do nacionalismo galego en El País (6/4/2009)

Mencións

As miñas análises das eleccións europeas de 2014 atopan un oco no libro #Podemos, deconstruyendo a Pablo Iglesias coordinado por John Müller (1/7/2014)

Xaime Subiela cítame na súa obra Para que nos serve Galiza? gañadora do Premio Ramón Piñeiro de ensaio 2012 (1/1/2014)

Xosé Ramón Quintana Garrido cítame tamén na súa Un longo e tortuoso camiño obra gañadora do Premio Ramón Piñeiro de ensaio 2008 (1/5/2010)

Top