Ola! Sou Carlos Neira Cortizas e Calidonia Hibernia é o título deste sitio web. Sou consultor e analista nas áreas da estatística, a economía, a administración pública, a investigación social, os medios de comunicación e as novas tecnoloxías da información.

Formeime como economista especializado en metodoloxías cuantitativas na USC. Fun tamén bolseiro do Instituto Galego de Estatística e desde entón realicei traballos en diversas áreas científicas e profesionais relacionadas coas enquisas, o diagnóstico socioeconómico e financeiro-empresarial, a avaliación e implementación de políticas públicas, así como o uso de programas informáticos e servizos web para a obtención, análise e a visualización de datos, a mellora da produtividade, o control de proxectos e, en xeral, a xestión do coñecemento.

Nesta web podes atopar artigos sobre todos estes temas, e de forma destacada sobre demoscopia electoral e analítica do baloncesto, as miñas principais afeccións. A finais de 2011 o meu traballo de análise e de prognóstico electoral xunto a Gonzalo Rivero mereceu a atención dos medios de comunicación, e desde entón colaboro como comentarista de actualidade na Radio Galega.

Podes atopar máis información sobre o meu currículo na rede profesional LinkedIn.