Loading

mareas

NOTAS:

Criterio múltiplo para cualificar unha candidatura municipal como marea:

  1. Maioría de candidatos/as e/ou edís independentes sen filiación partidaria
  2. Participación de persoas afiliadas a cando menos dúas forzas políticas diferentes
  3. Participación asemblearia e métodos de decisión realmente abertos á cidadanía

Criterio para clasificar as outras candidaturas, ademais do seu ámbito territorial:

  1. Ideoloxía explícita ou posición en relación co Estado do Benestar
  2. Comportamento no Pleno de constitución da Corporación municipal e rol nos pactos de goberno
  3. Historial da formación ou aparición por escisión a partir doutra forza
Top