Loading

Este é o resultado da análise do mercado das tablets empregando a metodoloxía da regresión hedonista que expliquei na anotación anterior.

Para ver correctamente o gráfico o navegador precisa instalar un complemento Java do que (normalmente) avisa.

A folla de cálculo coas marcas, modelos, especificacións técnicas completas, prezos e valores estimados está dispoñible aquí. Se observas algún erro nos datos ou atopas prezos máis baratos que os que figuran na táboa, por favor deixa un comentario.

Top