Loading

O motor de busca de Google Insights, unha división dos servizos Google orientada ás prácticas de marketing na rede, permite medir o momentum electoral das forzas políticas galegas semana a semana. Os gráficos a seguir mostran as posicións relativas de fortaleza do PP e de febleza de PSOE e BNG.

Outras interpretacións que suxiren os datos para 2011 son o menor grao de mobilización electoral a respecto de 2008 (a menor importancia dos tres partidos considerados no seu conxunto, e con eles das eleccións, antes da convocatoria dos comicios) ou os diferentes perfís de activación dos seus electorados ao achegarse a campaña (en 2008 o BNG e o PP elevaron entre 2 e 2,5 veces o nivel que tiñan tres meses antes, entanto o PSOE multiplicouno entón por 4).

Nota: Datos semanais para Galicia até a última semana de campaña electoral (x). Medias móbiles mensuais con ponderacións semanais retrospectivas 0,4, 0,3, 0,2 e 0,1.

Top