Loading

En Pontevedra as enquisas indican movementos significativos que, como probablemente acontecerá en toda Galicia, favorecen dos dous ao socio máis forte do goberno bipartito, aquel que detenta a alcaldía, e que neste caso é o BNG e non o PSOE.

O BNG presenta unha gañancia de dous concelleiros a respecto dos 7 que conta agora que recuperaría do PSOE. A evolución ao longo do presente mandato indica que o BNG non se xoga a alcaldía só a conta dos votos que lle gañe ao PSOE senón tamén de algún que outro que pode roer do PP. Se no pasado as enquisas aproximaron ben o resultado do PSOE, no caso do Bloque vemos como en 2007 a súa baixada foi inédita, só aproximada pola enquisa de Ipsos, e se trataba de votos que disputaba directamente co PP, que é a alternativa e que foi finalmene quen os levou, e con quen tamén os disputa agora, tentando recuperar aqueles que xa antes de 2003 votaran ao BNG. E é que cando o BNG acada alcaldías é porque ocupa en boa medida un espazo electoral que non lle é propio, e para mantelas debe convencer máis polos feitos e polas persoas que pola ideoloxía.

Só unha enquisa aproxima ao PP á maioría absoluta, pero iso é algo impensábel á luz dos datos de varias das enquisas:

– Un voto directo ou decidido superior do BNG sobre o PP, ou cando menos igual.

– A maior fidelidade de voto do BNG (76%) a respecto do PP (72%).

– Aproximadamente un 20% dos antigos votantes do PSOE votaría agora a candidatura nacionalista.

– A valoración próxima ao 6/10 do alcalde Lores fronte ao case 3,5 do candidato popular Martín, o peor dos que presentan os conservadores nas sete cidades.

– A proximidade do BNG de Lores á mocidade nesta cidade, até o punto de disputarlle ao PP o primeiro posto entre os novos electores.

Por tanto concibo un escenario onde a suma BNG+PSOE ten elementos para manter o seu nivel de voto relativo fronte ao PP, tendo como única ameaza críbel a abstención.

Avaliación á vista dos resultados (25/5/2011)

As sondaxes atinaron no fundamental: maioría de progreso e evolución das tres forzas políticas con representación no Concello a respecto de 2007. Porén, ningunha anticipou o empate en edís entre PP e BNG, sendo a de Ipsos a que ficou máis preto do resultado final. Canto aos 3 edís do PSOE só o abano presentado pola enquisa de Obradoiro se aproximou do desenlace.

A existencia de transvases de última hora cara ao BNG tanto desde o PP como desde o PSOE, xa detectados aínda que nunha menor contía, explicaría as pequenas diferenzas entre os valores medios das enquisas publicads na primeira semana de campaña e o resultado do día 22. Confirmáronse as tendencias debuxads pola gráfica, probablemente polo liderado de Lores entre os candidatos, a pésima valoración do seu adversario popular e por unha boa campaña electoral desenvolvida até o último momento.

Top