Loading

Luis Davila 'O Bichero'

Con ocasión das eleccións municipais do 22 de maio de 2011 enceto a publicación dunha serie de artigos de análise do rendemento das forzas políticas nos gobernos municipais dos 315 concellos galegos.

O obxectivo deste traballo de análise e divulgación é obter unha medida comparativa do labor de goberno dos partidos políticos nas institucións municipais, co ánimo de fornecer unha información valiosa ao conxunto da cidadanía que procura para o seu voto unha utilidade política práctica. Se ben nos concellos o factor humano, colectivo ou personalista, é moitas veces o protagonista dos comicios non esgota nin explica ao 100% o sentido do voto popular.

Para levar a cabo esta tarefa botarei man das fonte estatísticas públicas galegas de ámbito municipal e cruzarei os datos que ofrecen coa composición política dos concellos: cor da alcaldía, presenza e composición dos pactos de goberno, maiorías absolutas ou relativas, incidencia de tránsfugas e mocións de censura, etc. Por razóns operativas acoutarei a análise aos 12 últimos anos, tres mandatos municipais de catro anos cada un desde as eleccións de 1999, o cal déixanos perante un estudo de aproximadamente 315*3*4=3.780 casos potenciais que debera ser o suficientemente representativo como para avanzar algunhas conclusións proveitosas.

Así concibida a investigación producirá outros resultados interesantes, como pode ser determinar que concellos se desempeñan mellor nun determinado plano socioeconómico -demografía, actividade económica, fiscalidade…-, comprobar en que medida a práctica política municipal dos partidos responde ou contradi os seus programas e idearios políticos, ou verificar se existen diferenzas significativas entre votar a unha ou outra forza.

Aínda que xa teño en mente algunhas dsa análises que pretendo realizar de aquí á cita electoral, gustaríame contar coas vosas ideas, críticas e suxestións. Propóñovos que coloquedes aquí comentarios en forma de preguntas que teñan unha resolución numérica con base nas fontes de datos existentes. Cuestións do estilo son ‘Que forza política facilitou máis a burbulla da construción?’ ou ‘A que membro dos gobernos bipartitos beneficiou máis os pactos de goberno municipais?’ son por tanto benvidas.

Top