Recentemente veño de dar de baixa o primeiro automóbil autenticamente meu, pagado por min. Debido á (de)formación profesional que padecemos os economistas, ao longo da súa vida útil fun gardando todos os papeis e facturas vinculadas ao seu uso, e como san e verde exercicio dediqueime a contabilizar cal foi o seu custo real.

Falo dun Ford Fiesta diesel do ano 1999 comprado como quilómetro cero en 2000, con 10 anos de vida útil, até 2009, e un total de 240.000 quilómetros percorridos entre frontal e cu. Un automóbil que empreguei fundamentalmente para min só e para un uso mixto profesional e persoal, con máis do primeiro ao comezo e máis do segundo cara ao final.

Na táboa seguinte resumo o cadro de gastos que me xerou ao longo de 10 anos, contabilizados ou estimados segundo o caso, en euros correntes (moeda en curso de cada ano, con excepción do ano 2000, no que procedín á conversión das pesetas en euros segundo o cambio oficial de 2001).

O que custa un coche

Contabilización e estimación dos gastos (en € correntes) asociados ao coche: Marca: Ford. Modelo: Fiesta. motor: 1.8D. Matriculado en: 1999. Prezo: 9.000€. Vida útil: 10 anos. Km: 240.000.
AnoEntrada e letrasCombustiblePortaxes e aparcadoirosSeguroRodaxeMantemento e reparaciónsMultas e guindastresOutrosTOTAL
20006.487,83€1.053,00€200,00€
580,00€87,00€60,10€85,87€8.553,80€
20013.657,06€1.100,93€200,00€
580,00€92,56€852,44€6.482,99€
20022.156,52€1.146,75€200,00€
580,00€97,12€298,53€120,20€4.599,12€
20032.156,52€1.214,40€200,00€580,00€100,52€872,19€120,20€5.243,83€
20041.137,00€166,67€580,00€103,40€190,33€890,00€3.067,40€
20051.406,25€166,67€580,00€108,40€458,37€691,95€3.411,64€
20061.244,10€133,33€
580,00€112,00€523,08€120,20€2.712,71€
20071.309,50€133,33€
580,00€150,19€50,00€200,00€2.423,02€
20081.198,05€118,22€
304,82€140,59€1.526,00€3.287,68€
20091.046,18€446,80€305,85€145,59€305,00€72,16€2.321,58€
TOTAL14.457,93€11.856,15€1.965,02€5.250,67€1.137,37€5.075,94€2.074,81€285,87€42.103,76€

Máis abaixo explícase o significado e procedencia destas cifras. Mais o que pretendo destacar aquí é como un coche cun prezo de 1.500.000 pesetas no ano 2000, isto é, aproximadamente 9.000 €, acaba por orixinar un desembolso de algo máis de 42.000 € (!) a prezos correntes.

Se empregamos o IPC para deflactar esta cantidade convértese en 38.000 € a prezos do ano 2000, o que supón máis de catro veces o prezo orixinal do vehículo ao contado. Do mesmo modo podemos calcular canto diñeiro tería eu hoxe, ao finalizar a vida últil do coche despois de 10 anos, se todo o diñeiro que gastei nel cada ano o fose metendo nun produto financeiro que me remunerase cun tipo de xuro equivalente ao IPC: 51.000 € (!) a prezos do ano 2009.

O custo por Km orixinado polo coche é de 0,21 €/Km, a prezos de 2009. Este dato interesará a aquelas persoas que usan o seu vehículo particular na actividade profesional da empresa para a que traballan. Se contabilizamos aparte aparcadoiros e portaxes, que se pagan normalmente á marxe das dietas, o custo por Km sería de 0,20 €/Km, o que, segundo teño entendido, é unha cantidade algo superior ao que se adoita pagar na maioría das empresas que coñezo en concepto de dietas de desprazamento. E iso que estamos falando dun vehículo pequeno e diesel máis ben de gama baixa.

É claro que quen decide ter un coche ten as súas razóns, e que o escenario alternativo de non compralo e dedicar todo o diñeiro a aforrar é bastante irreal, por razóns diversas. Porén, supoñamos o caso de alguén que para desprazarse por motivos laborais entre A Coruña e Santiago de Compostela durante o mesmo período ten que optar entre un coche particular dedicado en exclusiva á actividade e a alternativa dun transporte público como o tren.

O billete ordinario de ida e volta do tren de media distancia de RENFE entre as dúas cidades custa 10,90 €, o que, dada a distancia de 70 Km que as separa (media aproximada calculada en base a unha utilización 50/50 da autoestrada -76,3 Km de distancia- e da estrada convencional N-550 -65,4 Km-) supón un custo de 0,08 €/Km (contabilizando 140 Km de percorrido, ida e volta).

Constátase así que o tren supón fronte ao coche un aforro do 63% no custo de desprazamento (!), é dicir, só custa un terzo do que custa o automóbil (viaxando un só). Ese sería o custo de oportunidade de usar un vehículo privado no canto do tren. E iso sen contabilizarmos os descontos doutras tarifas e bonos que son de aplicación pola compañía ferroviaria.

Quer dicirse que dos 51.000 € que eu tería hoxe en día tería gastado en tren para andar o mesmo aproximadamente 19.000 €, podendo destinar os 32.000 € restantes a outros mesteres, incluíndo quizá esas situacións nas que o tren non cubre as necesidades de desprazamento. Unha cantidade esta realmente notoria que permite pensar en dedicar máis de 3.000 € por ano a outros medios de locomoción e transporte, por exemplo, autobuses urbanos e interurbanos ou taxis.

É claro que todos estes cálculos, estimacións e cábalas pódense refinar. Un economista inmediatamente imputaría un salario polo tempo de condución do coche, que no tren se pode dedicar a outras cousas, xa sexan remuneradas ou non.

A unha media de 60 Km/h dedúcese que para percorrer 240.000 Km fixeron falta 4.000 h de condución, isto é, 166,67 días. Isto é, case medio ano neto de vida dedicado a conducir (!).

Tamén sería tentador estimar o aforro en saúde que supón liberarse do estrés da condución, que para min está sendo con diferenza a compoñente máis importante desde que non teño coche. En vez de tempos mortos un pode dedicarse a tirar de portátil e facer algo produtivo durante as viaxes, mentres a paisaxe se desliza polas xanelas.

E finalmente poderíamos estimar o custo medioambiental: as diferenzas tanto na pegada ecolóxica da fabricación de ambos medios de transporte, na parte alícuota que corresponde a cada usuario, como na contaminación que se deriva do uso de cada un.

O automóbil dá liberdade e flexibilidade. Sen dúbida. Mais, agora que o combustible rexistra prezos históricos e os debates danse arredor de cuestións tan risibles como o de limitar a velocidade máxima en autoestradas a 110 Km/h, podemos dicir que realmente o coche compensa?

Cálculos en detalle

A entrada foi de 470.000 pesetas e as letras corresponden a un financiamento en catro anos (2+2). Os dous primeiros anos (25 cotas en realidade) o financiamento tivo un TAE do 11,25%, e os dous seguintes un TAE do 12,71%, ambas porcentaxes moi por riba dos xa de por si elevados tipos de xuro existentes naquela época. Por exemplo, o EURIBOR era do 5,25% no ano 2000. Estes tipos de xuro elevados xustifícanse porque non quería que a miña familia avalase o crédito concedido.

O cálculo do gasto en combustible efectuouse mediante a aplicación dos prezos medios do gasóleo en España (sei que non coinciden cos de Galicia), dun número de Km percorridos por ano (que estimei axustándoo á realidade dun uso decrecente do vehículo) e dun consumo crecente de litros de gasóleo por Km (froito da perda de eficiencia da mecánica e dun peso progresivamente maior do uso do coche en medio urbano).

O que custa un coche

Estimación do gasto en combustible (en € correntes)
AnoKmConsumo (l/100 Km)Gasóleo (l)Prezo (€/l)TOTAL
TOTAL240.00014.300,011.856,15€
200030.0005,001.500,00,70€1.053,00€
200130.0005,251.575,00,70€1.100,93€
200230.0005,501.650,00,70€1.146,75€
200330.0005,751.725,00,70€1.214,40€
200425.0006,001.500,00,76€1.137,00€
200525.0006,251.562,50,90€1.406,25€
200620.0006,501.300,00,96€1.244,10€
200720.0006,751.350,00,97€1.309,50€
200815.0007,001.050,01,14€1.198,05€
200915.0007,251.087,50,96€1.046,18€

Para o gasto en aparcadoiros e portaxes tamén realicei unha estimación dos oito primeiros anos, correspondendo os dous últimos datos a gastos reais contabilizados, destacando o gasto de 2009 pola adquisición dun OBE e o aumento dos Km percorridos por autoestrada. O cambio no custo do seguro deriva da conversión dun seguro dunha compañía tradicional a outra de baixo custo, e da rebaixa en paralelo do nivel de protección. O resto de conceptos responden a gastos perfectamente documentados.

O cambio de prezos constantes a correntes empregou as cifras oficias do IPC xeral para España, que non é exactamente o de Galicia pero case.

O que custa un coche

Conversión dos gastos a prezos de 2000 e 2009 (€ constantes)
AnoGastos (€ correntes)IPC (taxa de variación anual en %)Índice (base 2000)Índice (base 2009)Gastos (€ a prezos de 2000)Gastos (€ a prezos de 2009)
TOTAL42.103,76€37.893,05€50.881,29€
20008.553,80€4,0100,074,58.553,80€11.485,70€
20016.482,99€2,7104,077,46.236,04€8.373,51€
20024.599,12€3,5106,879,54.307,21€5.783,55€
20035.243,83€3,0110,582,34.744,92€6.371,30€
20043.067,40€3,0113,884,82.694,72€3.618,36€
20053.411,64€3,4117,287,32.909,84€3.907,22€
20062.712,71€3,5121,290,32.237,63€3.004,61€
20072.423,02€2,8125,593,41.931,09€2.592,99€
20083.287,68€4,1129,096,12.548,84€3.422,47€
20092.321,58€-0,3134,3100,01.728,96€2.321,58€

Se aprecias algunha incongruencia nos datos por favor faimo saber para axustar os cálculos. Graciñas.

Etiquetas:
 

19 Responses to O que custa un coche

 1. elianinha di:

  Que interesante! Aínda non hai tanto propoñíame a mesma cuestión, se ben sen cifras nin recibos…

 2. anonimest di:

  Impresionante. Moi moi interesante. Gracias por compartilo.

 3. alucinante. e ademáis de saber, hai que ser moi metódico ó longo de 12 anos… Moitas grazas por compartir isto con nós, penso gardalo ben gardadiño!!

 4. Só unha dúbida. O concepto ‘entrada e letras’ seguro que está ben? Se entendín ben, ese é o custo do coche (9000 eur máis financiamento), e así a ollo se non inclúe ningún concepto máis paréceme moito que ao 7% pagando case 3000 de entrada che saia a compra en total case 15000 eur.

  • Carlos di:

   A min tamén mo parece. Tras revisar os papeis confirmo que as cantidades son correctas. O que estaba mal era o tipo de xuro, que non era do 7% senón dun TAE próximo ao 12%. Malas condicións de financiamento, sen dúbida. Pero para alguén con nómina pero sen patrimonio nin aval de ningún tipo axustábase bastante ao que podía conseguir, punto arriba ou abaixo.

 5. Lito di:

  Eu estou de acordo que o coche xera un gasto extraordinario, que ao longo do tempo e senon coidamos ben a máquina pode ser esaxerado, pero, cal é o beneficio non contable que nos da poder movernos sen depender dos horarios de outros medios?

  O gasto claro que é alto, pero é alto demais como para non compensar? Se eu teño que facer unha viaxe a Santiago, a Coruña e de novo volta para Ordes, cun medio de transporte público botaría o día entre agardando pola súa saída, movéndome pola cidade e no propio traxecto, que co coche amaño nun zis-zas.

  Pero o meu comentario non vai a favor dos coches, senón encontra do actual sistema de transporte público, que nos obriga a que teñamos que dispoñer do coche constantemente se queremos aproveitar algo o día.

 6. Moisés di:

  Moi interesante, tamén estou de acordo con Lito: aos que vivimos no rural periurbano (18 km de Santiago no meu caso) complícasenos a opción transporte público, o que non quita que a análise sexa máis que interesante para repensar as condicións do seu uso.

 7. noguerol di:

  concordo,é paradigmático. Vivimos nun sistema onde aínda con esas contas semella que acaba sendo necesario o vehículo propio polas eivas do transporte público. Ou cando menos esa é a percepción que eu teño, como opina Lito

 8. Impresionante traballo! Un bo recurso para os activistas anti-vehículo privado.

  Agora só falta engadir os custos enerxéticos da fabricación, rodaxe (combustible, neumáticos), mantemento… ;-)

 9. Mui bo traballo !.
  Hai tempo oín que se aforra cartos indo en taxi e non sei se será mui certo.
  Polo menos aforras cartos de multas e estacionamento !.

 10. moncho faraldo di:

  Interesantísimo estudio. Tomeime a liberdade de enlazalo no Foro da Masa Crítica Galega.
  Saúdos.

 11. mp di:

  Estaba pensando que agora debías calcular canto perdes en status social por non ter coche. Un coche non é un aparato que serve para movernos é un medidor do nivel económico, danos pistas sobre canto manexan os veciños, si á xente lle da por ir en bus a ver como facemos para saber si o do lado manexa ou está a dúas velas.

 12. xose ramon di:

  Currado de caralho, Neira.
  Se mo permites, e atendendo á túa última petición, considero que sobra no cálculo o campo multas e guindastres. O carro nom ten culpa de cómo guíe o dono; non é, portanto, imputable ao investimento o (mal)uso que o investidor faga del.
  E tamén tenho as miñas dúbidas, que agora expreso, no tocante a xuros; cando menos por considerar o tipo que a entidade financeira (che) aplica. En todo caso, considero máis equitativo considerar o xuro de mercado de cada ano, non os tipos aplicados a créditos persoáis. A risco, mantendo as cifras de xuros que ti aplicas, de restarlle obxectividade ao estudo (O que custa UN coche -> O que custóu o MEU coche).
  Aínda así, reitero a frase com que empezo este comentario.
  Saúde.

  • Carlos di:

   Grazas polos apuntamentos. Efectivamente nunca pretendín que fora representativo da media do que custa un coche, como pon no título é o que custa un coche, o meu, como ben se di.

   Porén quero reiterar estas afirmacións:

   – O prezo ao contado do coche está con certeza por baixo da media dos coches vendidos en Galicia ou en España no ano 2000.
   – O tipo de xuro é moi superior á media. Xa expliquei as razóns: mala negociación (funme directamente á financeira da Ford) pero tamén é entendible en base a que non quixen/puiden presentar aval de ningún tipo, o que encarece as condicións do financiamento. Con todo dubido que a diferenza coa media do mercado sexa superior a 3 puntos.
   – Certo que a miña impericia coas multas e guindastres é superior á media, pero non me negarás que en media calquera cidadán gasta algo nese concepto, co que non estaría a favor de retiralo das contas. O mesmo os outros.

   Así que considero que a magnitude final será superior á doutra persoa co mesmo coche e os mesmos Km, pero pode non andar moi lonxe do custo medio dun outro coche calquera -medio- cun historial semellante.

 13. MadiaLeva di:

  Vaia ho! Xa teño unha ligazón para defender os meus argumentos. Eu sempre digo que os 250.000 km que leva a miña furgo… tamén os leva o meu corpo. Vai en saúde e vai en horas. Que, mirándoo ben, paga máis a pena ca un ferrancho con catro rodas que en calquera momento te deixa tirado/tarado.

  Un apuntamento: non sei se está en “outros”. Pero habería que considerar o Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (que depende dos concellos, ben poden ser 1000 euros nestes 10 anos), a ITV (supoño que a primeira aos 4 anos e despois cada 4 ou cada 2 anos…, a uns corenta e pico euros de cada vez… En canto a mantemento e reparacións, sempre pode haber alguén que alegue que depende do torpe que sexa un conducindo. Igual se podería separar o que é mantemento (aceita, rodas, embrague cando toque, freos…) de torpezas (rasgazos na chapa… se o seguron non é a todo risco). Pero en fin, isto último só é por ser detallista, que a análise está máis que clara.

  Moitas gracias.

  • Carlos di:

   Si, o IVTM está incluído, pero en Rodaxe. A ITV está en reparacións e mantemento. E si, en reparacións hai algunha torpeza, igual que en multas, pero en media o conxunto dos condutores algo disto terán tamén. Coincido e reitero que o mellor é o gaño en saúde a o adeus ao estrés. Obrigado polos apuntamentos.

 14. Carlos di:

  Outro contabilista louco que botou contas do seu Honda Civic de 2006 tras 5 anos e 160.000 Km. Sáelle un custo por Km de 0,156 € (excluído prezo de compra e con conceptos non totalmente idénticos). Tampouco deflacta as cantidades: http://www.circulaseguro.com/estadisticas/cinco-anos-y-ciento-sesenta-mil-kilometros-despues

  E aquí unha web para calcular todo isto de forma automática: http://costevehiculo.delashurdes.es/

 15. […] Este post está baseado no estupendo análise de Carlos Neira –  Calidonia –  sobre o custe dun coche. […]

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*