Loading

A campaña de manipulación informativa que La Voz de Galicia levou a cabo contra o BNG nas pasadas eleccións ao Parlamento de Galiza (xunto ao menos lido ABC) é un dos factores máis recorrentes nas análises dos resultados que o nacionalismo vén de colleitar.

Non pretendo agora dilucidar cales foron os erros cometidos polo Bloque na súa acción política e mediática, nin tampouco na súa campaña electoral, nin sequera avaliar a súa importancia. Só quero amosar coas dúas gráficas seguintes a realidade explicada a nenos e nenas (premer nas imaxes para velas aumentadas no Flickr).

LaVozDeGaliciaEBNGNasEleccións2009

LaVozDeGaliciaEBNGNasEleccións2009

Fonte: Resultados oficiais provisionais, enquisa de audiencia de medios en Galiza (4.000 entrevistas), e elaboración propia.

Do cruce da variación do voto ao BNG en cada concello cun cesto de 50 variables socioeconómicas municipais resultou que a audiencia de La Voz de Galicia cóntase entre os catro factores reais máis importantes, medíbeis cuantitativamente, correlacionados coa evolución electoral do BNG. Xunto coa audiencia deste xornal os outros factores son os recollidos na anotación en que tracei unha análise global dos resultados electorais: nivel de renda, desigualdade de renda, e nivel de monolingüismo en galego. Todos eles son máis relevantes para explicar o retroceso do Bloque que mesmo o tipo de hábitat ou a idade dos electores. Que aquela máxima que di que a correlación non necesariamente implica causalidade non vos impida apreciar a posibilidade de que si pode que o sexa.

O nivel do retroceso, medido en porcentaxe do censo electoral (non de votos emitidos), é maior nas catro comarcas da provincia da Coruña máis populosas e nas que máis se le La Voz. A partir de aí e con audiencias decrecentes figuran o resto de comarcas orgánicas do BNG, primeiro as do resto da provincia coruñesa e finalmente as da área de influencia de Vigo, onde o Faro é o xornal de referencia. Seguindo esa ordenación, case en paralelo á distancia en Km á cidade coruñesa, atopamos, en xeral, retrocesos electorais moito menores e mesmo algúns incrementos. É evidente que ademais deste factor mediático o tamaño poboacional e o nivel de urbanización (relacionados coa poboación nova máis instruída e castelanfalante) tamén engade caídas adicionais ao resultado do BNG.

Top