Loading

Prognóstico

CERA4

Realidade

CERA_real

A esixencia dunha acreditación adicional reduciu o número de sobres validados durante o reconto do voto da emigración. Porén, todo parece indicar que a medida afectou a todas as forzas por igual, sen alterar significativamente a porcentaxe relativa de votos obtida por cada unha delas. O modelo econométrico que fixen hai dous meses para predicir o resultado da votación no CERA axustouse bastante ben á realidade.

Onde o modelo prediciu un reparto PSOE-PSOE-BNG de 50,5%-39,5%-3,5% o escrutinio deparou un resultado 53,6%-37,5%-3,8%. 2 puntos menos para o PP e 3 máis para o PSOE. Confírmase que malia a estar o PSOE á fronte dos gobernos estatal e autonómico existe un factor adicional que provoca que en igualdade de circunstancias e no CERA o resultado no ciclo-tendencia do PP das autonómicas é mellor que o das xerais. Entre xerais e autonómicas consecutivas a dereita sempre acada un plus adicional de voto, con e sen Fraga polo que se ve. Non é estraño, acontece o mesmo que no interior.

Repetimos: En verdade o voto da emigración é o soño de todo político -da maioría deles cando menos. Un electorado en crecemento constante -ad infinitum-, fiel, carente de control, desinformado e cun comportamento totalmente predicíbel.

Top