Loading

voto_directo

A recuperación do PP na intención de voto da cidadanía é aínd máis patente se no canto de fixarnos nas estimacións de voto -proxeccións e prognósticos tras pasar pola cociña– atendemos ao voto directo ou voto declarado.

Se ben este indicador presenta unha grande variabilidade en función da metodoloxía e do cuestionario empregados por cada empresa e instituto, o certo é que ao dispormos dunha serie longa de observacións permite visibilizar tendencias e variacións con moita máis claridade que o dato cociñado.

A gráfica presenta con claridade meridiana o ciclo crítico do PP entre 2005 e 2007, fenómeno que comentamos tamén na anotación sobre a estimación de voto. Aquí podemos observar como o enorme avanzo do PP desde as eleccións municipais se produce notoriamente en paralelo á redución do voto aparentemente indeciso, e non tanto en detrimento do voto decidido de PSOE e BNG.

É moi habitual, sobre todo na Galiza urbana e sobre todo nas eleccións locais, observar nas enquisas este tipo de comportamento do PP en horas baixas. Porén, é moi estraño que ao chegar a convocatoria electoral non remonte practicamente todo o voto que nas enquisas parecen ter perdido. Á hora da verdade a dereita sempre materializa nas urnas o seu potencial de voto.

Top