Loading

voto_estimado

As enquisas publicadas reflicten para o conxunto de Galiza que existiu un ciclo intermedio, entre 2005 e 2009, no que o bipartito chegou a rexistrar porcentaxes de voto estimado superiores ás obtidas nas últimas eleccións autonómicas, coincidindo cunha situación de crise do PP. Porén, hoxe por hoxe, o bipartito non mellora as estimacións de voto coas que comezou a lexislatura.

O PSOE foi o principal beneficiado durante esa fase, en concreto desde a derrota de Fraga en xuño de 2005 até as eleccións municipais de maio de 2007. Desde esta última data a recuperación do PP nas enquisas, no Estado e en Galiza, foi progresiva, até recuperar con ocasión das eleccións xerais de 2008 un nivel de voto estimado semellante ao que obtivera realmente hai tres anos e medio.

O BNG chegou a participar en pequena medida do ciclo crítico do PP, pero en moita menor medida que o PSOE, e de forma practicamente residual, se o comparamos co volume histórico de voto dual que gaña e perde en relación co PSOE.

En conxunto tanto o PSOE como o BNG presentan, segundo as proxeccións medias das enquisas, un leve retroceso electoral, máis suave e constante no caso dos nacionalistas e máis forte e acusado nos últimos tempos no caso do PSOE. O PP pola súa banda practicamente igualaría hoxe a porcentaxe das últimas eleccións.

Esta mellora relativa do PP tradúcese ou non, segundo as enquisas, nunha posibilidade de maioría absoluta para os populares. Ademais da orientación política de algunhas das enquisas hai que ter en conta que o maior valor dos votos nas provincias orientais, onde o PP empeorará resultados con toda probabilidade, pode limitar a concreción de novos escanos populares, así como tamén a división do voto de dereita e ultradereita que logre suscitar o partido de Rosa Díez. Independentenmente de todo iso, ademais, será o nivel diferencial de participación de ambos lados do electorado o que incline o balanzo.

A porcentaxe de voto que falta vai parar ás opcións minoritarias, sen que as enquisas coincidan en atinar coa súa magnitude nin coa ordenación das diferentes forzas dentro dese grupo. Das tres con posibilidades de obter unha porcentaxe significativa -EU-IU, UPyD e TeGa- só a segunda parece recoller a atención dos medios -nomeadamente dos de Madrid-. Ningunha enquisa outorga escanos para estas forzas, aínda que varias sondaxes coinciden en que na circunscrición coruñesa chegarán a sumar conxuntamente até case o 10% dos votos emitidos.

voto_estimado_C

Na Coruña asistimos ás maiores variacións no voto estimado, correspondendo a maioría dos transvasamentos existentes ao voto intercambiado entre PP e PSOE. A alta volatilidade rexistrada nos últimos catro anos acompáñase dunha contía significativa de voto a opcións minoritarias, que acadarían o seu máximo nesta provincia en virtude dun hipotético voto de castigo ás tres principais forzas. Malia a todo, as posicións finais dos partidos con representación non difiren substancialmente de aquelas coas que comezaron a lexislatura.

voto_estimado_LU

As enquisas amosan que en Lugo asistimos a un fenómeno diferente ao rexistrado na Coruña, como é que a flutuación no voto se rexistra entre o PP e o BNG. Esta circunscrición sería a única en que a estratexia ‘galeguista’ do BNG parecería render froitos visíbeis. Así, en comparación con 2005, o BNG melloraría o seu resultado notabelmente, entanto PSOE e sobre todo o PP veríano minguar.

voto_estimado_OU

En Ourense o BNG tamén tirou réditos do descenso na porcentaxe de voto do PP durante un par de anos, aínda que aquí tamén o PSOE se viu beneficiado pola crise popular en determinado momento. Ao termo da lexislatura e en relación a aquelas coas que comezaron, porén, os integrantes do bipartito repartiríanse pequenas subas, entanto a caída do PP sería máis notábel. Aquí funcionarían os efectos desproporcionais da Lei d’Hondt en favor das forzas gobernamentais.

voto_estimado_PO

Pontevedra pasaría por ser, segundo as enquisas, a circunscrición máis estábel. Os movementos na estimación de voto foron mínimos nos peores momentos do PP e tamén o serían agora. Malia a iso, o PP melloraría levemente a súa posición relativa en relación a PSOE e BNG.
Visita o Especial Eleccións ao Parlamento de Galiza 2009 na portada do blog.

Top