Loading

Hoxe coñecemos dúas novas enquisas, a de Opina para a Cadena Ser e a do CIS. Sería moi pesado para quen escribe e acho que até pouco interesante para quen le comentar todas e cada unha das enquisas que se publican.

Porén hai algunhas cousas que me levo gardando e que aproveito para comentar:

Infortécnica para La Región (1/2/09): Un novo traballo infumábel desta empresa catalana para a empresa editora do xornal ourensán e do vigués Atlántico Diario. O rigor técnico da mostra é ínfimo. Entre outras cousas só delimitan tres únicos intervalos de idade -fronte aos catro ou seis que son habituais- e nin sequera aplican efectivamente un sistema de cotas para manter a representatividade de cada grupo etario. O prezo ridículo que cobran por cada enquisa explica esta e outras cuestións. Non lles importa encher a mostra con persoas maiores, inactivas e amas de casa se así acaban antes o traballo de campo. Así sae a posíbel maioría do PP (37-38 escanos). Nin caso. En enquisas precedentes do mesmo binomio detectáronse erros ou manipulacións nos datos que levaban por exemplo a que a suma de escanos provinciais e a galega non coincidisen.

CIS (12/2/09): A presenza na mostra de persoas de 18 a 24 anos se reduce a 2/3 da que tiña hai 4 anos. A xuventude pasa de reunir o 12,2% da mostra a só 8,7% das observacións ou entrevistas. Significa unha caída de case o 33%. Inexplicábel. Pódese dicir que o electorado do BNG ten toda a traza de estar infrarrepresentado, o cal abondaría para inferir resultados anormalmente baixos para o nacionalismo. Pode ser a principal causa que explique a asignación de escanos máis baixa de todas as enquisas publicadas até o momento, agás o bodrio de Infortécnica publicado por La Región. Tampouco me convence a cociña do CIS, especialmente nesta enquisa: ofrecen unha proxección de escanos moi semellante á de 2005 con cifras de intención de voto diametralmente diferentes.

Quadernas para Xornal de Galicia (2, en xaneiro e febreiro) e GZnación (1, en outubro). Como de costume, desde que as primeiras enquisas desta consultora comezaron a ver a luz -aquelas sobre o estatuto de nación comentadas neste blog con anterioridade-, os seus resultados sempre se sitúan nun extremo do escenario demoscópico, e sempre no mesmo sentido e favorábeis ás teses e resultados do BNG. O historial desmerece a súa fiabilidade, pero en concreto e centrándonos nas recentes, presentan datos pouco críbeis, algúns claros como a clasificación das mellores provincias para o Bloque, e outros máis técnicos como a inexistencia de transferencias de voto do BNG ao PP -que as hai, sempre, aínda que mínimas. Tampouco cadra que non sendo o BNG a forza coa maior fidelidade de voto nestes intres sexa a que máis aumenta en termos absolutos e relativos o seu resultado. Para pór no conxelador.

Podería seguir, pero para mostra un botón. Das enquisas publicadas até o momento quedo coas feitas por Obradoiro de Socioloxía para Público, Grupo La Capital e Grupo El Progreso. Obradoiro foi a que máis perto estivo do resultado final en 2005, e xusto é recoñecerllo, cando menos até ver o que acontece nesta ocasión.

Top