Loading

Reclamacións CERA

Xa hai varios días que a Oficina do Censo Electoral publicou a estatística de reclamacións ao Censo. Trátase do número de persoas que presentaron unha reclamación pola súa inclusión ou exclusión, ou por algún dato incorrecto tanto no CER como no CERA.

Pois ben, se comparamos os datos de 2005 cos de 2009, observamos os seguintes datos, indicativos de nada bo e até onde eu sei ignorados completamente polos medios de comunicación tradicionais:

As reclamacións ao censo reducíronse un 68%, pasando de case 2.000 a pouco máis de 600 neste ano. Ademais de ser un indicador de baixo interese polas eleccións, e por tanto dun incremento da abstención, pregúntome se se lle deu a publicidade institucional suficiente ao proceso electoral, e nomeadamente ao de exposición pública do Censo e ao de reclamacións. Parece claro que malia á posíbel mellora da cualidade do CERA non houbo nesta ocasión un proceso de depuración da mesma intensidade que hai 4 anos.

As reclamacións ao CERA reducíronse practicamente o dobre que as do CER (80% fronte a 48%). Pero, imos ver, se é o CERA o Censo con máis deficiencias como é que as reclamacións se reducen máis que no CER? Procederían os organismos e entidades responsábeis da depuración, desde o INE até os Consulados a paralizar a maquinaria administrativa a sabendas?

A diferenza de 2005, as reclamacións ao CERA en 2009 presentan máis altas que baixas! Das 1.300 reclamacións presentadas hai catro anos ao censo da emigración 400 foran de altas e 600 de baixas (máis 300 modificacións de datos). É dicir, en 2005 houbo nas reclamacións máis baixas que altas. Pois este ano hai 136 altas e 41 baixas (15 veces menos baixas quen en 2005).

Se todo isto non é indicativo -se non é un elemento máis na longa lista de irregularidades e sospeitas- dunha fraude electoral na emigración, e se iso non che parece suficiente motivo de indignación, entón mellor apágome e marcho.

Fonte: INE, 2005 e 2009.

Top