Loading

Neste blog xa se denunciou en varias ocasións o escándalo que supón a non regulación do voto da emigración, e tamén se ten acusado ao PSOE da súa dobre moral neste asunto. Por iso celebro a serie de editoriais e artigos que Xornal vén de iniciar sobre o voto da emigración. Xa saben, o Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).

Aínda que uns teiman en cualificar ao Xornal de Galicia como portavoz mediático do BNG outros entre os que me conto congratulámonos de que o panorama da prensa en Galiza gañe en pluralidade, honestidade e transparencia informativa, malia ás carencias que como medio novo que é aínda posúe.

Non me vou repetir nas críticas ao comportamento do PP e do PSOE en relación co voto emigrante. A rede posúe información suficiente sobre esta fraude democrática e non vou repetir argumentos.

O que me propoño hoxe aquí é adiantarvos o resultado das próximas eleccións autonómicas entre o colectivo da diáspora. Vou prognosticar -e atrévome a dicir que a acertar con unha pequena marxe de erro- o resultado do voto da emigración nas eleccións ao Parlamento de Galiza do 1 de marzo de 2009.

Isto vai de estatística, así que de non comprenderdes algo non vos preocupar e saltade este parágrafo. O voto que obtén unha forza política na emigración vén explicado por unha combinación lineal das seguintes variábeis: 1) tipo de eleccións que se celebran -xerais ou autonómicas-, 2 e 3) forzas políticas que gobernan en Madrid e en Santiago -que ostentan a Presidencia do Goberno en cada caso-, 4) tamaño do CERA en número de electores, 5) nivel ou porcentaxe de participación, e por último 6) o paso do tempo. Con estes datos -coñecidos ou estimábeis de antemán- podemos explicar o 95% do resultado que PP e PSOE obteñen no voto emigrante en todas as eleccións. (O do BNG tamén, pero as súas baixas porcentaxes implican erros máis grandes na proxección, polo que convén extrapolar o seu resultado doutro xeito diferente.)

A seguir preséntovos unhas figuras cos datos reais do voto da emigración en eleccións pasadas e o meu prognóstico. Empreguei para iso as informacións dispoñíbeis a día de hoxe, e considerei un CERA de 335.357 electores -último dato- e unha participación estimada do 34,9% -sobres conformados.

CERA1

CERA2

CERA3

CERA4

Por se non quedara suficientemente claro nas gráficas prognostico uns 59.000 votos para o PSOE (50,5%), e uns 46.000 para o PP (39,5%). Para o BNG aproximo unha cifra de 4.000 votos (3,5%), repartíndose o resto para forzas antitaurinas -cuarta forza na emigración, por certo, spain is different– e demais candidaturas minoritarias. O baleiro que podedes apreciar en 1989 ten a ver con que non se poden agregar datos para o total de Galiza por mor dun resultado altamente sospeitoso na provincia de Ourense nese mesmo ano en que Fraga arribou ao poder na Xunta.

En verdade o voto da emigración é o soño de todo político -da maioría deles cando menos. Un electorado en crecemento constante -ad infinitum-, fiel, carente de control, desinformado e cun comportamento totalmente predicíbel. Reaximos fronte a isto o resto do electorado, minguante, caprichoso, vixilado, informativamente saturado e por veces impredicíbel? Así nos vai.

Vexamos que acontece, que de seguro vai ser moito e interesante, e mentres recomendo profundar no tema do voto da emigración lendo o blog que Anxo Lugilde vén de abrir, no que comenta a actualidade a partir do libro que escribiu sobre esta cuestión.

Top