Loading

A Fundación GapMinder, cuxo nome poderíamos traducir como lembrete da brecha, foi fundada polo sueco Hans Rosling xunto ao seu fillo e a súa nora, e fíxose famosa nos últimos anos por deseñar Trendalyzer, unha aplicación de visualización dinámica e moi intuitiva de datos estatísticos que empregan para pór de relevo as diferenzas de desenvolvemento económico e social a escala mundial.

A súa presentación na feira de ideas TED en 2006 lanzouno á fama mundial. A súa aplicación axiña foi adquirida por Google e en 2007 recuncou como un dos relatores estrela deste evento californiano.

Na súa páxina web acaban de publicar varias presentacións audiovisuais e documentos descargábeis que me parecen dos mellores instrumentos que teño visto para comunicar e explicar diferentes fenómenos económicos que, ás veces, mil palabras escollidas con paciencia e ilusión non acertan a describir mellor.

Top