Loading

Contributos_ao_crecemento_económico_na_UE

Na gráfica móstrase o crecemento económico de 10 Estados membros da UE, entre eles o Reino de España, durante o decenio 1995-2005. Cada columna representa a acumulación dos diversos factores que inciden no crecemento, tanto en sentido positivo (pilas por riba de cero) como negativo (por baixo). O Reino de España é o que presenta o segundo maior crecemento tras Finlandia, e é o segundo por que malia a ter unha acumulación de factores positivos superior á do país nórdico ten tamén un factor negativo de peso considerábel. Quitado o nivel de crecemento calquera outro parecido entre eles é pura coincidencia.

A mensaxe importante da gráfica, e da investigación que a sustenta, é que o crecemento español fundamentouse centralmente no número de horas traballadas, máis que en ningún outro Estado, entanto a produtividade (de cada hora traballada) deceu e contribuíu de forma negativa, tamén como en ningún outro Estado. Só ese parceiro mediterráneo chamado Italia mostra un comportamento semellante ao caso español. Como os dous Estados partillan unha estrutura produtiva e unha situación económica semellante, os seus Presidentes van ter que facer fronte nos próximos anos a problemas parecidos (maiores no caso de ZP se cabe, dada a febleza do modelo de crecemento español dos últimos anos).

Unha última reflexión. O contributo do capital tecnolóxico (ICT) ao crecemento no caso español só foi superior ao da Italia e máis ao da Francia (olalá Monsieur Sarkozy). Nos outros 7 Estados a achega porcentual da tecnoloxía ao crecemento foi superior e relativamente máis importante, sobre todo nos pequenos Estados do Mar do Norte. O Reino de España presenta a maior dependencia do capital non tecnolóxico. Probablemente se tratar diso que dan en chamar “ladrillo” ou tixolo.

Fonte (vía)

Waring Hudsucker nunca tomou o camiño fácil. Cada paso que deu foi sempre cara arriba. Excepto este último, claro.

(Joel & Ethan COHEN, The Hudsucker Proxy).

Top