Loading

Existen investigadores que concentran un gran número de actividades ou realizan prestacións continuadas de servizos próximas a unha relación profesional, o que pode orixinar disfuncións na súa actividade docente sen que a USC dispoña de canles de información e mecanismos de control desas situacións. En numerosos casos as actividades, baixo a cobertura do labor investigador da Universidade, consisten en típicos traballos técnicos que compiten co sector privado, que se encargan aos profesores pola lexitimidade e autoridade que lles aporta a institución universitaria pero que non teñen un contido científico que xustifique a utilización desta figura.

[…] Estas prestacións continuadas de servizos aproximan a actividade investigadora a unha relación profesional coas empresas que contratan os servizos, impropia destas actividades de investigación, ademais de contraria á súa normativa reguladora, que establece que as obrigas que se contraian non implicarán, de feito, a constitución dunha relación estábel.

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA, Informe de Fiscalización da USC, exercicio 2003.

Top