Loading

Comezo con esta anotación unha serie de varios artigos sobre a situación da política no urbanismo e do urbanismo na política, e en xeral sobre o planeamento e ordenación do territorio. Todo isto enmarcado conscientemente na axenda política que se aveciña, a uns poucos meses das eleccións municipais.

Nesta primeira entrega quero chamar a atención sobre a importancia que está collendo a rede para vehicular denuncias, protestas e debates acerca destes temas. Velaí vai unha relación actualizada de ligazóns:

Hai moitas outras webs e blogues que falan puntualmente destes e outros casos, nomeadamente aquelas páxinas con claro contido político local e orientación partidaria.

O protagonismo que os medios tradicionais furtan á corrupción urbanística, ou que filtran adecuadamente, ten desembocado non só na proliferación de páxinas como as que sinalo, senón de iniciativas tan interesantes como a de Zero Vacas, propoñendo un espazo aberto para a realización de denuncias: Manda-ti.

Na relación hai concellos de todas as cores. Que ninguén pense que esta anotación ten algunha orientación diferente da que se propón evidenciar a necesidade dun debate social sobre a planificación urbanística, a necesidade de artellar mecanismos de participación cidadá, a reforma necesaria no reparto de competencias e, mesmo, a necesidade de mudar o mapa municipal galego, perante a evidencia de que a inmensa maioría dos nosos concellos non poden artellar políticas minimamente eficaces e transparentes, xa non nesta materia, senón en case todas as que lles competen. Como se ve, a cousa vai máis aló do debate do feísmo. Tamén atinxe ao financiamento dos partidos políticos e dos propios concellos, e, por que non diiclo, a un cambio profundo de mentalidade cidadá.

Quero agradecer o contributo que Taurozen fixo en Chuza!, onde apuntou case todas as páxinas que non posúen sindicación de contidos, das que non adoito facer o seguimento.

Top