Loading

Falar socioloxicamente de nación non deixa de ter algo de muiñada, porque -teorías politolóxicas á marxe- é que afirmacións como que Galiza é ou non é nación non poden medirse máis que dunha forma subxectiva, relativa e aproximada.

* Primeiro, porque pode entenderse como nacion sociocultural ou como nación sociopolítica, enténdida esta como a realización xurídico-política da primeira.

* Segundo, porque como fenómeno que é reflexo das convicións, opinións e crenzas individuais e colectivas está influenciada por todo tipo de fenómenos (sociais, políticos, culturais, mediáticos) e as magnitudes que o miden poden variar no tempo e no espazo.

* Terceiro, porque nación en Galiza é un concepto que cada quen entende ou sente á súa maneira, quizá dun xeito diferencial con respecto a outras latitudes e ‘lonxitudes’, e polo tanto a súa expresión é difusa e adopta manifestacións públicas diferentes.

* Cuarto, porque dependendo do indicador -das palabras e os conceptos- que se usen nunha enquisa as respostas poden variar moito, xa que a maioría da sociedade non ten unha definición clara para cada cousa, e xa que logo, todo o que supón ser ou non ser nación, o estado federal, a autonomía, a autodeterminación ou a independencia.

* Quinto, porque é un concepto enarborado practicamente en exclusiva por unhas forzas políticas e unhas ideoloxías moi determinadas (e tactica e timidamente por outras), o que ten inducido e aínda induce unha serie de prexuízos sociais partillados acerca da súa explicación ou defensa.

Por todo iso, é preciso reunir información de diversas fontes, e xuntar datos de varios momentos no tempo, para tentarmos enxergar cal é a medida do respaldo social ao termo nación e/ou o que iso supón. Imaxino que un mínimo traballo de documentación hemerográfica e bibliográfica podería botar máis luz sobre o debate, tarefa que a teor do visto e polo que parece os cadros universitarios aos que me refería non están dispostos a realizar. Na próxima anotación ao fío deste tema farei un breve repaso con base unicamente en datos tirados da rede e algunhas cousas que tiña recompiladas.

Top