Dos máis de 1.200 blogs censados a día de hoxe aproximadamente uns 500 dos que están feitos desde Galiza poden ser localizados ao longo e largo do territorio. Se realizamos o exercicio de atribuílos a un concello determinado obtemos unha xeografía do blogomillo, dos blogs escritos total ou parcialmente en galego. Lantania principiou esta interesante análise partindo dunha mostraxe de 230 blogs.

É certo que existe un problema relativo á mobilidade d@s blogueir@s, que moitas veces son dun concello pero que na actualidade estudan, traballan e viven noutro municipio diferente. Tamén están aquelas persoas que escriben desde localizacións diversas ou que se referencian a dous ou máis lugares. Porén, cabe supór que na maior parte dos casos o que existe é unha deslocalización desde os pequenos concellos aos máis populosos, ou de comarcas rurais cara ás máis urbanas.

Cal é entón o concello con máis blogueir@s? Cal é o que ten máis blogs por habitante? E o que ten máis blogs total ou parcialmente en galego en relación á poboación que usa habitualmente o noso idioma? Estas son as respostas que damos a estas preguntas con base na explotación estatística do censo.

Número de blogs por concellos

mil_e_un_blogs_en_galego_5a

Non semella unha sorpresa averiguar que é Santiago de Compostela o concello con máis blogs en/con galego. Pode non parecer normal, se temos en conta que Vigo e Coruña duplican ou triplican a súa poboación residente, pero faise evidente se consideramos a enorme poboación flotante que abriga, o elevado número de moz@s estudantes e a intensidade de uso de novas tecnoloxías tanto na Universidade, nomedamente na Faculdade de Ciencias da Comunicación, canto na Administración autonómica. E o que é máis importante, a porcentaxe de moz@s galegofalantes en Compostela é das máis altas do País. Mención especial merecen a presenza neste top ten dos concellos de Vila de Cruces e de Ogrobe, ou ausencias como as de Ferrol ou Redondela.

mil_e_un_blogs_en_galego_5b

Quizá o fenómeno máis rechamante sexa a aparición significativa de blogs en concellos non demasiado populosos, como xa se apuntara na postaxe e nos comentarios de Lantania. Así acontece en zonas máis ou menos extensas, que atinxen varios concellos limítrofes, como no occidente da Terra Cha, as Ribeiras do Ulla e o Baixo Miño. Tamén con menor intensidade en Bergantiños, no eixo A Estrada-Lalín e no Suroeste da provincia de Lugo.

Número de blogs por cada 1000 habitantes

Se relativizamos os resultados tendo en conta a poboaión municipal a 1 de xaneiro de 2005, obtemos outro dato diferente: a densidade de blogs. Dado o aínda reducido número medio de blogs temos que contalos non por cada habitante senón por cada milleiro deles.

mil_e_un_blogs_en_galego_5c

Á vista deste segundo mapa refórzase a idea que vimos de comentar. Os concellos que máis blogs en/con galego teñen en relación á súa poboación resultan ser na maioría dos casos concellos pequenos do rural: San Xoán do Río lévase a palma, pero destacan tamén O Páramo, Vila de Cruces, Laza, Monfero ou Vedra. Hainos por toda a parte, pero a maioría concéntranse nas provincias orientais. Isto non deixa de ser destacábel, se temos en conta a menor proporción de xente nova nestas áreas.

Menos sorpresiva é a presenza de concellos como Allariz e Ogrobe, se temos en conta o seu tamaño ou o seu dinamismo socioeconómico e demográfico. Nesta perspectiva Compostela é o único concello dos de maior tamaño que logra situarse nesta variábel entre os dez primeiros da clasificación.

mil_e_un_blogs_en_galego_5d

Semella que para explicar estes resultados hai que recorrer a dous fenómenos: a mobilidade territorial das persoas que manteñen blogs -seguirían a facer referencia ao seu concello de orixe mesmo escribindo desde outro- e a porcentaxe da poboación municipal que ten como lingua habitual o galego -maior no rural e no interior e menor nas cidades e no litoral-.

En calquera caso, semella que o blog se afianza como un recurso de expresión e comunicación naquelas zonas do País a priori máis desfavorecidas. A rede parece converterse nunha porta ou nunha xanela a outras persoas e realidades. A pesar de estarmos falando do mal chamado mundo virtual, temos que recalcar a función socioterritorial que poden desenvolver as novas tecnoloxías, das que os blogs son un bo exemplo.

Número de blogs por cada 1000 persoas que usan sempre o galego

Os resultados anteriores obrígannos a profundar algo máis na análise. Para ilo botamos man dos datos de coñecemento e uso do galego publicados con ocasión do Censo de Poboación de 2001. A idea é comparar o número de blogs escritos en/con galego co número de persoas que di usar sempre o galego na fala. Poderíamos ter usado o número de habitantes que fala o galego sempre ou ás veces, pero esa cifra é moi coincidente coa de habitantes totais. Ademais, parece máis próximo á realidade sociolingüística do País supor que @s blogueir@s que chegan a empregar o galego na escrita sexan falantes habituais ou monolingües. É coñecida a resistencia de moitas persoas galegofalantes habituais que redactan, toman apuntamentos, cumprimentan formularios, ou realizan os exames de oposición en castelán.

mil_e_un_blogs_en_galego_5e

Feito este cruzamento obtemos unha nova clasificación de concellos que nos dez postos de honra non presenta demasiadas diverxencias coa anterior, non sendo pola saída da lista dos concellos de Carnota, Monfero e Vedra para dar entrada aos de Pontedeume, Cariño e A Coruña, en principio concellos con menor proporción de galegofalantes que ascenden ao considerarmos só ás persoas que se expresan na nosa lingua.

mil_e_un_blogs_en_galego_5f

Destacamos aquí a ascensión da Coruña, que ficaba moi atrás na clasificación por número de habitantes. Isto vén a significar que os blogs se converteron nun vehículo de liberdade para a comunidade galegofalante da segunda das cidades galegas, dominada até agora por unha falsa imaxe de urbe castelanizada ao servizo da España máis rancia, imaxe na que teñen moito que ver os seus gobernantes e o pequenoimperio mediático que nela se asenta.

Por último non queremos deixar de mencionar a importantísima labor de alfabetización dixital e divulgación dos blogs que están a facer determinadas persoas con nome e apelidos. O seu impagábel traballo déixase notar en lugares como Vila de Cruces ou Cambre.

Galicia/Galiza

Para rematar, uns datos, interesantes para algunha xente, simple curiosidade para outras persoas e rolo seguramente para a maioría -pero non para quen escribe ;-).

Entre os blogs en/con galego que fan referencia ao nome desta terra, sabedes cal é a proporción de Galizas e de Galicias?

Se efectuamos en Technorati a procura das dúas formas, pero restrinxindo a busca a aqueles blogs escritos en/con galego mediante o filtro oportuno, os resultados son os seguintes:

mil_e_un_blogs_en_galego_5g

E de entre os milleiros de anotacións ou postaxes que hai no blogomillo, sabedes cal é a proporción de galego normativo ou de mínimos -nas versións última ou penúltima das Normas ou na versión d’A Mesa- e cantos en galego reintegrado?

mil_e_un_blogs_en_galego_5h

Velaí dous datos que non pretenden abrir debates, senón cerralos ou acoutalos.

 

19 Responses to 1000 e 1 blogs en galego (V): Territorio e lingua

 1. Nando di:

  Descripción Que nome empregas normalmente?
  Tipo Pregunta de Respuesta Única
  Encuestados 149 (100.0% del total)
  Alternativa Resp. Porcentaje (%)
  Galiza 90 60.4%
  Galicia 54 36.24%
  Non sei 5 3.35%

  [Datos da I Enquisa a Blogueiros Galegos, Marzo-Abril de 2006]

 2. Calidonia di:

  Ola Nandinho

  Xa te darías de conta de que unha cousa son os blogueiros (I enquisa) e outra as postaxes (Technorati), alén de que cada persoa pode ter varios blogs e existen autores/as máis prolíficos que outr@s.

  Creo que a idea é dunah certa igualdade en todo caso, igualdade que se cadra se rompe a favor do uso do galego e mesmo da normativa reintegrada entre @s usuari@s máis experimentados (homes, de maior idade, que empregan Blogger…).

  Non achas?

 3. Calidonia di:

  Vida hai, pero que eu saiba só no teu, cando menos en forma de blog. A verdade é que me soa ter visto algunha outra paxina pero non había ter a estrutura de blog nin ter sindicados os seus contidos.

  Aínda que sempre cabe a posibilidade ou a certeza de que haxa blogs cos que aínda non dei ou que simplemente non evidencian de onde son.

  Saúde

 4. Calidonia di:

  Esquecía, informacións adicionais. Premio por molestareste en escribir ;-)

  nª de blogs: 1
  Mugardos na posición 70 empatado con 45 concellos máis dun total de 115 que teñen algún.

  blogs por 1.000 habitantes: 0,178
  doado de calcular, eh :P

  blogs por 1.000 galegofalantes habituais: 0,783

 5. IaRRoVaWo di:

  E de marín? Cantos blogs hai? É unha curiosidade que sempre quixen saber.

 6. Vaia, sospeito que se non estamos no top-ten pouco nos faltou en Mugardos na lista de blogs por galegofalante, ou?

  Dime que hai vida máis aló do meu! :S

 7. Ghanito di:

  Concordo ca dificultade de ubicar os blogues xeográficamente. Nomeadamente no meu caso que me resisto a ser d´A Coruña e non de Vigo.

  No caso de Compostela, a densidade blogueira ¿non terá que ver ca poboación censada e a poboación flotante?

 8. Calidonia di:

  Pois de Marín tamén só teño un censado. Dúas ligazóns ao que penso que é @ mesm@ blogueir@ (a segunda pode ser antiga):

  Unha
  Outra

  Ti tamén es de alí? Porque o teu o teño como non localizado.

  De todas formas, blogs á marxe, hei de dicirche que de Marín coñezo cando menos a dúas persoas que estou por afirmar que teñen blog aínda que un anda emigrado e outro non sei cal é.

  E se sabedes de algún e o que queredes apuntar aquí xa sabedes.

 9. Calidonia di:

  O da poboación flotante xa intentei explicalo no artigo, Ghanito. ;-) Non se pode postar tan tarde… Ou tan cedo?

 10. Nando di:

  emmm… eu sei de cando menos 3 de marin q teñen en galego parte do seu contido…

 11. Calidonia di:

  Claro que pode habelos e que eu non os teña censados, que non aparezan no Technorati, que estean emigrados e que os teña localizados fóra de Galiza, etc…

  Teño curiosidade por saber se falamos dalgún en común…

 12. Calidonia di:

  Gústanme as críticas construtivas, Ghanito.

  É evidente que a poboación flotante de Compostela explica esa posición, pero en que medida é difícil sabelo.

  Se tomamos como referencia a media das 7 cidades (0,251 en 1000 hab. e 1,035 en 1000 galegofalantes) Compostela (1,076 e 2,629) multiplicaría por 4 ou 2,5 esa media. Habería entre un 150% e un 300% máis de blogs do normal.

  Se a referencia é a das cidades con maior número de galegofalantes (Lugo Ourense e Compostela) a media é 0,450 por 1000 habitantes e de 1,179 por 1000 galegofalantes. Neste caso SCQ multiplicaría eses valores por 2,33 (un 133% máis).

  Naturalmente este plus débese ao fenómeno da poboación moza flutuante, con alto nivel de formación, inmiscuído en movimentos sociais e culturais… pero tamén pode haber outras razóns importantes como as que mencionaba no texto.

  Grazas de novo polos teus comentarios.

 13. Calidonia di:

  Non, Arduina. Este artigo está baseado en datos recollidos de forma manual ou semiautomática da rede, dos propios webs, dos motores de procura e dos lectores de feeds que recollen todo canto se publica polo mundo adiante.

  As preguntas sobre galego, normativas e português pertencen á I Enquisa na que está a participar Nando, se ben é certo que creo ter sido eu quen lle suxeriu a introdución desas preguntas. Aínda que poidan sonar raras ou extemporáneas o único sentido da súa inclusión era ter informacións sociolóxicas sobre a comunidade blogueira en galega, para caracterizala axeitadamente.

  Un saúdo

 14. Ghanito di:

  Si que o lera, o que pasa é que non relacionabas o dato da alta concentración de blogues en Compostela ca porcentaxe de poboación flotante. ¿Pode chegar ó 50% ou 60%?

  E ainda mais, é poboación en “idade blogueira”.

  Non estou a críticar o teu traballo, só defendo ás “miñas” cidades. ;-D

 15. Arduina di:

  Asi que a enquisa que fixen hai un tempo tiña que ver con isto.
  Pareceronme unhas preguntas moi raras. Sobre todo o de que se consideramos o portugues e o galego o mesmo idioma.
  Eu noto que cando era pequena a xuventude non falaba galego, e agora si. Vamos, que coido que é mais comun. Ainda que non se escriba en galego, gustame ver que somos moitos o que o seguimos empregando en maior ou menor medida.

 16. Modesto di:

  O meu concello sae en branco. Pero, claro, como a min ninguén me preguntou…

 17. *Sara di:

  ¡Ese Vedra! :D
  Noraboa a ti tamén polos teus estudos!

 18. Calidonia di:

  Ola Modesto

  É normal que estea en branco non só no teu caso senón en todos os blogs que non explicitan claramente unha orixe ou residencia, como parece ser o teu caso. Eu cando menos entrando no teu blog non vexo de primeiras unh referencia xeográfica. Quizá non a vin.

  Ademais deste caso, que é tan frecuente como o contrario -aproximadamente a metade dos blogs feitos na Galiza si que explicitan de forma directa ou indirecta algunha localización- pode ser que a min se me escapara, porque en ningún caso eu me dirixin aos autores para preguntarlles -xa así pasei traballo abondo, como para que…-, simplemente recollín datos que eran públicos e notorios. Dese xeito respeito o anonimato de quen o quer conservar.

  Como xa dixen nos de Marín, se queres que coloree o teu concello xa sabes…

  Aproveito para dicir que se ben hai moitos factores que poden facer que a análise non faga xustiza a algúns concellos -por exceso ou por defecto- si coido que tendencialmente describe fenómenos reais, cousa que se confirmará algún día se sigo tendo gañas e tempo de ir aumentando o censo.

  Un saúdo

 19. Como sempre, moi interesante a súa mirada analítica sobre o blogomillo.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

*