Loading

A actividade dos blogs en galego

A primeira clasificación que cabe realizarmos sobre o mundo dos blogs é a que distingue entre blogs activos e inactivos.

Observar e rexistrar o momento en que se produce a última actualización dun blog é unha tarefa dificultosa cando se intenta facer sen ter previamente elaborado un censo. Cando xa se ten, en cambio, pódense incluír os blogs nun agregador ou lector de contidos sindicados que si rexistran de forma automática esta variábel, e a tarefa tórnase máis fácil.

Para este traballo efectuamos unha análise en dous tempos, dependendo do método utilizado:

– A primeira realizouse de forma gradual, progresiva e repetitiva conforme se ía construíndo o censo de blogs, sendo un dos datos rexistrados canda a denominación, enderezo e data de creación do blog, a data da última postaxe. A elaboración do censo foi un traballo que se dilatou ao longo do último cuadrimestre de 2005 e perfilado e mellorado durante o primeiro cuadrimestre de 2006, o que non permite tomar unha data –un día- como referencia, senón un período. No noso caso actualizouse a data da última postaxe ao longo dos meses de decembro e xaneiro, de tal forma que se puidera falar do cambio de ano como data central dese período.

– A segunda realizarase incluíndo a información dos blogs no agregador Bloglines. Daí é posíbel exportar as listas de blogs en formato OPML, e logo importar os enderezos URL dos arquivos RSS de cada un dos blogs en activo. Esta análise demorará aínda un tempo, co obxectivo de paliar o efecto de atraso na identificación de blogs, e comezarase cando se dea por pechado o censo de 2005.

Algúns estudos realizados no ámbito de portais blogueiros estatais falan de que aproximadamente o 50% dos blogs son inactivos. Para realizar afirmacións como esta cómpre primeiro definir un limiar temporal de inactividade.

A nosa experiencia ao longo do último ano na observación directa de blogs permítenos afirmar que cando un blog leva máis dun mes sen actualizar é bastante probábel que fique abandonado definitivamente. Se o lapso de inactividade atinxe os 3 meses entón podemos aseguralo case con total certeza. Aínda que, en verdade, hai retornos á actividade que escapan a esta norma.

Se admitimos esta delimitación, a nosa información mostra que 2 de cada 3 blogs creados permanecen en activo, é dicir foron actualizados no último trimestre. Só algo máis de 1 de cada 4 blogs leva máis de 3 meses sen actualizar.

Por último, unha pequena fracción do 5% xa teñen desaparecido por completo, de xeito que non é posíbel localizalos na rede. Un 1% permanecen baleiros, sen incluír ningún contido desde que foron creados.

Os datos desta tipoloxización poden comprobarse no seguinte gráfico:

mil_e_un_blogs_en_galego_2

Nunha primeira aproximación, pois, semella que a comunidade blogueira en galego é moi fiel a si mesma e/ou ao seu público de lectores, mantendo en activo unha porcentaxe de blogs igual ou maior que as que indican outros estudos.

Top