Estimación de voto

O Mirante aplica ao conxunto das enquisas publicadas un modelo estatístico que rastrexa os cambios no apoio electoral de cada forza ao longo do tempo, e corrixe as variacións das enquisadoras debidas aos efectos caseiros. O resultado é unha estimación menos nesgada e máis precisa que a de calquera casa produtora ou enquisa individual.

20151122OMirante

Esta estimación non é un prognóstico do resultado electoral, só un reflexo aproximado da situación en cada momento. As sondaxes como instrumento de medición dos fenómenos electorais incorren noutro tipo de desvíos que este modelo non entra a corrixir.

PP, PSOE, Ciudadanos e Podemos
IU e UPyD
CDC e Esquerra
EAJ-PNV e EH Bildu
Compromis, BNG e CC
Esquerda e dereita
Bipartidismo e partidos novos
Partidos estatais e non estatais

Efectos caseiros

Os house effects miden o nesgo que un instituto comete sistemáticamente ao estimar o voto a unha forza calquera. O resultado que ofrece O Mirante consta, para cada casa e partido, de dous datos: un puntual, que representa o desvío mediano a respecto do apoio latente, e outro un intervalo de confianza ao 95% para ese nesgo.

Cando as estimacións dunha enquisadora non inclúen ao apoio latente, que representa o consenso demoscópico, pódese dicir que o desvío non se debe a variacións aleatorias, senón á súa metodoloxía de mostraxe ou de estimación (a súa cociña).

PP
PSOE
Ciudadanos
Podemos
IU
UPyD
CDC
Esquerra
EAJ-PNV
EH Bildu
Compromis
BNG
CC
Esquerda
Dereita
Bipartidismo
Partidos novos
Partidos minoritarios
Partidos estatais
Partidos non estatais

Recoñecemento

O modelo foi desenvolvido por Simon Jackman na linguaxe R, e o código utilizado aquí é unha adaptación persoal do orixinal de Xavier Fernández-i-Marín e Gonzalo Rivero.

Artigos

Quen mete ruído nas enquisas? (10/2/15)

The viewpoint (eleccións gregas) (23/1/15)

Sobre Podemos e o discurso limitador da ruptura (18/11/14)

Monarquía, medios, demoscopia e manipulación (8/6/14)